PROJEKT DIGITALIZÁCIE AUDIOVIZUÁLNEJ HISTÓRIE

Potrebujeme vaše spomienky!

V rámci jubilejného roka viedenských Čechov a Slovákov vyhľadávame fotografie, amatérske filmy a videá, ale aj písomnosti ako pohľadnice a listy.

V prvej polovici roku 2022 chceme zostaviť čo najbohatší archív, kde v digitalizovanej podobe usporiadame všetko, čo pripomína históriu Čechov a Slovákov vo Viedni.

Počnúc vlnou, ktorá do centra monarchie prišla v druhej polovici 19. storočia, si budeme všímať historické udalosti ako reemigrácia po druhej svetovej vojne (zelená karta), zlomové roky 1968 a 1989 a následný vývoj až po súčasnosť.

Cieľom projektu je zhromaždiť dobové dokumenty, digitalizovať ich a archivovať, a tým ich ukotviť v kolektívnej pamäti viedenských Čechov a Slovákov. Stále existuje mnoho cenných audiovizuálnych dôkazov, ako sú fotografie, amatérske filmy a ďalšie dobové dokumenty, ktoré by sme radi uchovali pre našu spoločnú históriu.

Poskytnite nám prosím svoje materiály a tým aj časť svojej rodinnej histórie. Zavolajte alebo napíšte nám čo najskôr a my Vaše cenné dokumenty u Vás vyzdvihneme a po digitalizácii Vám ich privezieme späť. Môžete nám ich tiež priniesť alebo poslať. Ako poďakovanie pre Vás vytvoríme elektronickú verziu Vašich materiálov a odovzdáme Vám ju spolu s originálmi.

S vašimi dokumentmi budeme zaobchádzať so všetkou úctou a vedeckou vážnosťou. Materiály budú slúžiť výhradne na účely odbornej historickej práce, samozrejme v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov a étosom novinárskej práce.

Tešíme sa na rozsiahly audiovizuálny archív viedenských Čechov a Slovákov.

ZÁPŮJČNÍ LIST PROJEKTU DIGITALIZACE 

INTERVIEW | Dr. Karl Brousek o projekte digitalizácie audiovizuálnej histórie

sk_SK