PARTNERI

SPONZORI

MEDIÁLNI PARTNERI

SPOLUPRACUJÚCE SPOLKY 

MEVZA

Stredoeurópská volejbalová zónová asociácia

KONTAKTFORUM

združenie pre kultúrnu výmenu a spoluprácu v oblasti literatúry, divadla, hudby a výtvarného umenia

VLASTENECKÁ OMLADINA

divadelný spolok

MARJÁNKA

Taneční, hudební a jazykový spolek 

SOKOL POST VIEDEŇ

najúspešnejší volejbalový klub v Rakúsku

SOKOLSKÁ ŽUPA RAKÚSKA

v zdravom tele zdravý duch v každom veku

 

LUMÍR

Českoslovanský spevácky spolok vo Viedni

JEDNOTA SV. METODĚJE

Sväté omše v českom jazyku s príhovorom každú nedeľu a zasvätený sviatok o 10.00 hod.

ČESKÉ SRDCE

československá sociálna starostlivosť v Rakúsku

AKADEMICKÝ SPOLEK

Český akademický spolok existuje už 150 rokov a pôvodne bol založený ako miesto stretávania po česky hovoriacich študentov.

ADRIA

TAMBURÁŠSKY SPOLOK

SOVA

slovenský školský spolok

 

RAKÚSKO-SLOVENSKÝ KULTÚRNY SPOLOK

Organizovanie kultúrnych podujatí v slovenskom jazyku od roku 1982

ALUMNI CZ AUSTRIA

Spolok absolvenov českých vysokých škôl žijúcich v Rakúsku

sk_SK