EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V KATEDRÁLE SV. ŠTEFANA VO VIEDNI

10. marca 2022

Záštita

Dr. Michael Ludwig, starosta a hajtman Viedne

MIESTO KONANIA

Stephansdom
Stephansplatz 3
1010 Wien

DÁTUM

10. 3. 2022

ZAČIATOK BOHOSLUŽBY

10:00 hod

OTVORENIE KATEDRÁLY

8:40 hod

PARTNERI

UKÁŽKY PIESNÍ

VIDEÁ Z PRÍPRAV

INFORMÁCIE

Živúca česko-slovenská komunita rozozvučala chrám sv. Štefana vo Viedni

Prvá kľúčová akcia Jubilejného roku bola veľkolepou prezentáciou českého a slovenského života vo Viedni. Zúčastnilo sa jej viac ako 700 hostí.

Vo štvrtok 10. marca o 10. hodine sa rozozneli zvony vo viedenskom chráme sv. Štefana a zahájili tak slávnu trojjazyčnú ekumenickú bohoslužbu. Už vstup duchovenstva bol impozantný: špalierom krojovaných detí medzi úplne zaplnenými lavicami najprv prešli vlajkonosiči s historickými vyšívanými vlajkami a za nimi kráčalo päť duchovných. Slávnostnú bohoslužbu sprevádzal školský orchester so zborom, a hudba sa niesla plne obsadeným chrámom až k najposlednejším radom. Hostiteľom akcie a zároveň reprezentantom chrámu sv. Štefana bol generálny vikár Krasa, ktorého priezvisko nie náhodou pôsobí českým dojmom: privítal všetkých starostlivo pripravenou zdravicou v češtine, zmienil svoje rodinné korene siahajúce do vtedajšieho Československa a vyjadril radosť, že sa táto bohoslužba koná v najvýznamnejšom chráme Rakúska. Počas piesne laudato si deti priniesli k oltáru kvety, ktoré potom v pestrej kytici žiarili pred ambonom. To už do oltárneho priestoru vstupovali žiaci a žiačky, aby striedavo v češtine, slovenčine a nemčine prednášali citáty Jana Amosa Komenského. Pri oltári školu viditeľne reprezentovala aj mozaika, ktorá z diaľky pripomínala pestrú a veselú mantru: v skutočnosti pozostáva z nespočetných kreslených a maľovaných výtvorov žiakov Komenského škôl. Žalm aj čítanie zazneli vo všetkých troch jazykoch z úst učiteliek náboženstva, a medzispevom bola ďalšia pieseň z Taizé, ku ktorej sa pripojil celý kostol. Nasledoval nebývalý obraz: Evanjelická farárka Anna Kampl prichádza s pastierskou palicou a prihovára sa po česky. Potom si nasadzuje velikánske modré okuliare a generálny vikár Nikolaus Krasa jej kladie otázku, čo cez tieto okuliare vidí. Odpoveď mu nepripadá vyčerpávajúca, a tak si sám nasadzuje nemenej prehnané žlté okuliare a oznamuje, čo vidí on. Opäť sa jedná o neúplný obraz, a tak Anna Kampl dopĺňa pohľad na ďalší uhol. Nakoniec sa zhodnú na tom, že vnímajú nie gotickú stavbu a zástupy respirátorov, ale jednotlivé ľudské bytosti so všetkými ich pohnútkami, túžbami a obavami. Tento ekumenický dialóg, ktorí možno nie všetci rozpoznali ako kázeň, uzatvára Lumír krásne prednesenou skladbou Petra Ebena. Premyslené príhovory prednášali opäť žiaci školy Komenského a nasledoval Otčenáš celebrovaný v češtine páterom Václavom Sládkom. Spoločenstvo pozdravili „z vyšších miest“ za katolícku cirkev svätiaci biskup Franz Scharl a za evanjelickú cirkev najvyšší predstaviteľ viedenskej diecézy superintendent Matthias Geist. Poďakovanie menom Školského spolku Komenský najskôr po česky a potom po nemecky s neprepočuteľným dojatím predniesol Karel Hanzl a odovzdal zodpovedným aktérom ďakovné listiny; tú najzaslúženejšiu si odniesol Erwin Boff, ktorý počas príprav aj pri bohoslužbe dirigoval „nás všetkých amatérov“, ako sa vyjadril Karel Hanzl, spoľahlivo a nenápadne, ako sa na hlavného ceremoniára patrí. Chrám svätého Štefana len zriedka zažíva omše, pri ktorých by sa toľko a tak nadšene tlieskalo ako pri trojjazyčnej ekumenickej bohoslužbe v rámci Jubilejného roka viedenských Čechov a Slovákov.

Program s piesňami a notami k stiahnutiu TU 

FOTOGALÉRIA

sk_SK