SLÁVNOSTNÝ OBED VO VIEDENSKEJ RADNICI

23. mája 2022

Záštita

DR. MICHAEL LUDWIG, starosta Viedne

MIESTO KONANIA

Viedenská radnica
Friedrich-Schmidt-Platz 1
1010 Wien

DÁTUM

23. 05. 2022

ZAČIATOK 

11:30

PARTNERI

Dôležité informácie

Slávnostný obed je určený len pre žiakov a učiteľov škôl spolku Komenský a pre pozvaných hostí

PROGRAM

  • Slavnostné otvorenie – Ing. Karel Hanzl a Dr. Michael Ludwig
  • Hudobmé vystúpenie zboru a orchestra
  • slávnostný obed

Spoločenský odev

FOTOGALÉRIA

sk_SK