PARTNEŘI

SPONZOŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

SPOLUPRACUJÍCÍ SPOLKY 

MEVZA

Středoevropská volejbalová zónová asociace

KONTAKTFORUM

sdružení pro kulturní výměnu a spolupráci v oblasti literatury, divadla, hudby a výtvarného umění

VLASTENECKÁ OMLADINA

divadelní spolek

MARJÁNKA

Taneční, hudební a jazykový spolek 

SOKOL POST VÍDEŇ

nejúspěšnější volejbalový klub v Rakousku

SOKOLSKÁ ŽUPA RAKOUSKÁ

ve zdravém těle zdravý duch v každém věku

 

LUMÍR

Českoslovanský zpěvácký spolek ve Vídni

JEDNOTA SV. METODĚJE

Mše svaté v českém jazyce s proslovem se slaví každou neděli a zasvěcený svátek v 10.00 hodin.

ČESKÉ SRDCE

československá sociální péče v Rakousku

AKADEMICKÝ SPOLEK

Český akademický spolek existuje již 150 let a původně byl založen jako místo setkávání česky mluvících studentů.

ADRIA

TAMBURÁŠSKÝ SPOLEK

SOVA

slovenský školský spolek

 

RAKOUSKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ SPOLEK

Organizování kulturních akcí ve slovenském jazyce od roku 1982

ALUMNI CZ AUSTRIA

Spolek absolventů českých vysokých škol žijících v Rakousku

cs_CZ