PROJEKT DIGITALIZACE AUDIOVIZUÁLNÍ HISTORIE

Potřebujeme vaše vzpomínky!

V rámci jubilejního roku vídeňských Čechů a Slováků poptáváme fotografie, amatérské filmy a videa, ale i písemnosti jako pohlednice a dopisy.

V první polovině roku 2022 chceme sestavit co nejbohatší archiv, kde v digitalizované podobě uspořádáme vše, co připomíná historii Čechů a Slováků ve Vídni.

Počínaje vlnou, která do centra monarchie přišla v druhé polovině 19. století, si budeme všímat historických událostí jako reemigrace po druhé světové válce (zelená karta), zlomových let 1968 a 1989 a následného vývoje až po současnost.

Cílem projektu je shromáždit dobové dokumenty, digitalizovat a archivovat je, a tím je ukotvit v kolektivní paměti vídeňských Čechů a Slováků. Stále existuje mnoho cenných audiovizuálních důkazů, jako jsou fotografie, amatérské filmy a další dobové dokumenty, které bychom rádi uchovali pro naši společnou historii.

Poskytněte nám prosím své materiály a tím i část své rodinné historie. Zavolejte nebo napište nám co nejdříve a my Vaše cenné dokumenty u Vás vyzvedneme a po digitalizaci Vám je přivezeme zpět. Můžete nám je také přinést nebo poslat. Jako poděkování pro Vás vytvoříme elektronickou verzi Vašich materiálů a předáme Vám ji spolu s originály.

S vašimi dokumenty budeme zacházet s veškerou úctou a vědeckou vážností. Materiály budou sloužit výhradně k účelům odborné historické práce, samozřejmě v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a étosem novinářské práce.

Těšíme se na rozsáhlý audiovizuální archiv vídeňských Čechů a Slováků.

ZÁPŮJČNÍ LIST PROJEKTU DIGITALIZACE 

INTERVIEW | Dr. Karl Brousek o projektu digitalizace audiovizuální historie

cs_CZ