BESEDA "NA KUS REČI" S TOMÁŠOM CZERNINOM

14. mája 2022 

Usporiadateľ

Vídeňské svobodné listy, České srdce a Slovanská Beseda

MIESTO KONANIA

Drachengasse 3,
1010 Wien

DÁTUM

14. 05. 2022

ZAČIATOK 

17:00

HOSTIA

Tomáš Czernin

PARTNERI

Na kus reči s Tomášom Czerninom

Viedenské slobodné listy pripravili v októbri 2020 vo svojej sérii Na kus reči… besedu so senátorom Ing. Tomášom Czerninom, predsedom Stálej komisie Senátu Parlamentu ČR pre krajanov žijúcich v zahraničí (TOP 09). Z dôvodu epidémie Covid-19 musela byť vtedy beseda odložená. Teraz sa podarilo nájsť náhradný termín a Tomáš Czernin nás príde navštíviť do Viedne 14. mája 2022. Sme za to veľmi povďační aj kvôli dnešnej zložitej dobe.

Senátor Tomáš Czernin má s Viedňou veľa spoločného – mohli by sme povedať, že jednou nohou je aj viedenským Čechom. To napovedá, aké budú témy ďalšej z radu obľúbených besied, organizovaných Viedenskými slobodnými listami (VSL). Počas večera moderovaného redaktorkami VSL dôjde tradične aj na otázky z publika. Organizátori – Viedenské slobodné listy a spolky České srdce a Slovanská Beseda i ich hosť veria, že sa tentoraz beseda úspešne uskutoční a nič nenaruší naše plány.

O hudobné intermezzo počas večera sa postará česko-viedenský ansámbel tamburašov ADRIA. Záujemcom o besedu odporúčame, aby sa prihlásili na e-mail: events.vsl@gmail.com alebo na tel. čísle 0043 664 5323261.

Srdečne Vás pozývame! Príďte do Slovanskej besedy, Drachengasse 3, Viedeň I. „Na kus reči... s Tomášom Czerninom!

Beseda se koná pod záštitou Jakuba Nováka,chargé d´affaires a. i. Veľvyslanectva Českej republiky vo Viednia Menšinovej rady Českej a slovenskej vetvy v Rakúsku
Podujatie sa uskutoční za podmienok aktuálne platných obmedzení kvôli pandémii covid-19.

Ing. Tomáš Czernin

je senátorom PČR za obvod č. 37 - Jičín, podpredsedom TOP 09 a zastupiteľom obce Dymokury. Tomáš Czernin je príslušníkom rodu Czernin, ktorého vplyv sa tiahne celými dejinami českých zemí. Je najstarším synom Theobalda Czernina a Polyxeny Lobkowiczovej, príslušníkom vinorskej vetvy rodu Czerninov, lesník a poľnohospodár, majiteľ zámku Dymokury. Jeho manželka Ursula Czerninová, rod. Piringer pochádza z Viedne, vyštudovala vo Viedni a v Ríme históriu so zameraním na raný novovek. Naučila sa po česky. Majú spolu štyri deti, z ktorých tri sa narodili vo Viedni. Tomáš Czernin je absolventom Českého vysokého učenia technického (ČVUT) v Prahe. V Senáte je členom niekoľkých komisií a výborov (Výbor pre zahraničné záležitosti, obranu a bezpečnosť; Podvýbor pre poľnohospodárstvo Výbor pre hospodárstvo, poľnohospodárstvo a dopravu; Stála delegácia Parlamentu Českej republiky do Parlamentného zhromaždenia NATO; Senátorský klub starostov a nezávislých) a predsedom Stálej komisie Senátu Parlamentu ČR pre krajanov žijúcich v zahraničí. Dlhé roky sa zasadzuje o zavedenie korešpondenčného hlasovania pre občanov ČR žijúcich krátkodobo alebo dlhodobo v zahraničí.

HH

Foto: Martin Vlček, Kancelár Senátu

FOTOGALÉRIA

sk_SK