INFORMÁCIE

O jubilejnom roku 2022

Rok 2022 je jubilejným rokom viedenských Čechov a Slovákov. Nadväzuje na 150. výročie Školského spolku Komenský, prevádzkovateľa vzdelávacích inštitúcií vo Viedni so zameraním na češtinu a slovenčinu. Pri príležitosti tohto jubilea vyšla obsiahla dvojjazyčná publikácia, ktorá mapuje vývoj českého školstva vo Viedni od počiatkov až do druhej polovice 20. storočia. Myšlienkovým pokračovaním knihy je projekt digitalizácie audiovizuálnej histórie, ktorého zámerom je pozbierať, digitalizovať a roztriediť fotografie a amatérske filmy z viedenských, resp. rakúskych súkromných archívov.

Najdôležitejšou súčasťou jubilejného roka je množstvo kultúrnych, športových, náboženských a spoločenských podujatí. Tak ako sa prelínajú farby na jubilejnom plagáte, mali by sa prelínať aj záujmové skupiny, ktoré sú tradične zamerané napríklad na šport, na kultúrne podujatia, na záujmové činnosti pre deti. Jubilejný rok budeme považovať za úspešný, ak v roku 2022 každý aspoň raz navštívi nejakú akciu prvýkrát v živote.

Jubilejným rokom si pripomíname, že Česi a Slováci vo Viedni predstavujú významnú komunitu, ktorá sa obzerá za pozoruhodnou minulosťou a môže sa radovať z činorodej mladej generácie.

Obrázok: Prvýkrát v histórii vyšli všetky troje české a jedny slovenské viedenské noviny so zhodnou titulnou stránkou

O Školskom spolku Komenský
Už od roku 1872 je táto dobrovoľná organizácia neodmysliteľnou súčasťou českej viedenskej menšiny.
Školy Komenský už dlhé desaťročia ponúkajú deťom žijúcim vo Viedni výučbu nielen v nemeckom, ale aj v českom, a od roku 2004 aj v slovenskom jazyku. Za 150 rokov prešli školami Komenský desaťtisíce žiakov a na výučbe a výchove sa podieľali tisíce učiteľov a vychovávateľov. Zmyslom nášho snaženia je uchovanie tohto vzácneho pokladu aj pre budúce generácie.
sk_SK