SLÁVNOSTNÉ ZAČATIE ROKA VIEDENSKÝCH ČECHOV A SLOVÁKOV

26. januára 2022 

Záštita

Dr. Michael Ludwig, starosta a hajtman Viedne

MIESTO KONANIA

Veľká klubovňa ŠSK
Sebastianplatz 3
1030 Wien

DÁTUM

26. 01. 2022

ZAČIATOK 

17:00 hod

REČNÍCI

Ing. Karel Hanzl

Mag. Pavel Rodt

Dipl. Ing. Vlado Mlynár

Jaromír Šlápota

Dr. phil. Jakub Novák

Martin Pangrác

PARTNERI

Jubilejný rok viedenských Čechov a Slovákov už začal!

V stredu 26.1. sa konali dve slávnosti zároveň: Školský spolok Komenský oslávil na deň presne 150. výročie svojho založenia a zároveň sa začal Jubilejný rok viedenských Čechov a Slovákov.

Stretnutie za účasti predstaviteľov spolkov, škôl, médií, českého i slovenského veľvyslanectva sa konalo v českej škole na Sebastianplatz, čo súvisí aj s tým, že Školský spolok poskytuje jubilejnému roku organizačné zázemie. V priebehu roka sa budú konať akcie od športových a školských cez náboženské až po kultúrne a spoločenské. Základ jubilejného roku tvorí sedem hlavných podujatí, na ktorých sa zúčastní niekoľko sto viedenských Čechov a Slovákov. Ako pri otvorení zdôraznil Karel Hanzl, rok 2022 vytvára jedinečnú príležitosť prezentovať viedenských Čechov a Slovákov ako početnú a pestrú komunitu, ktorá je schopná organizovať hodnotné akcie na prominentných miestach.

Všetky spolky a organizátori sa môžu kedykoľvek obrátiť na organizačný tím ŠSK a svoju akciu do jubilejného roka prihlásiť (v týchto minútach práve pribudla letná slávnosť na záver školského roka). Najdôležitejšou podmienkou je, aby akcia prezentovala českú/slovenskú komunitu a v najlepšom prípade komunikovala smerom k rakúskej verejnosti. Organizujúce spolky môžu využiť pomoc s propagáciou a organizovaním protiepidemiologických opatrení, mediálni partneri budú priebežne informovať o akciách a projektoch.

Jedinou udalosťou, ktorá sa nebude konať vo Viedni, je ekumenická bohoslužba v chráme svätého Víta v Prahe 27. apríla. Pre žiakov Komenského škôl, sprievodné osoby pre žiakov materskej a obecnej školy a pre učiteľov je táto akcia zadarmo, ostatní budú hradiť organizačný príspevok vo výške 125 eur na osobu, počet miest je obmedzený.

Každým dňom pribúdajú informácie; nájdete ich na www.wien-cz-sk.at v troch jazykových mutáciách. V neposlednom rade upozorňujeme firmy na príležitosť prezentovať sa na všetkých akciách aj v sprievodných mediálnych výstupoch; informácie o sponzorskom balíčku poskytuje organizačný tím. Informácie a kontakt: wien-cz-sk.at

Hlavné akcie budú mediálne najviac sledované. České aj slovenské spolky sa dokážu na verejnosti pôsobivo prezentovať; bolo by vynikajúce, keby vlajkonosiči a vlajkonosičky mohli sprevádzať najdôležitejšie akcie jubilejného roka. S organizáciou a technickými záležitosťami radi pomôžeme. Vyzývame spolky, ktoré by sa mohli zúčastniť s vlajkami, aby nás kontaktovali: wien-cz-sk.at/kontakt

Máte záujem zúčastniť sa niektorých z akcií ako publikum? Na sedem hlavných akcií je potrebné prihlásiť sa vopred; počet miest pre návštevníkov je obmedzený. Pokiaľ sa chcete zúčastniť napríklad bohoslužby vo Viedni či v Prahe, napíšte nám prosím na: wien-cz-sk.at/kontakt

Zoznam akcií v rámci jubilejného roka bude priebežne dopĺňaný o hodnotné akcie, ktoré spolky či organizátori oznámia organizačnému tímu.

sk_SK