DVOJJAZYČNOST – V DÍLE, V ŽIVOTĚ A POKUSECH, KTERÉ SE NEZDAŘILY

29. listopadu 2022 

Pořadatel

České centrum Vídeň

Školský spolek Komenský

Velvyslanectví České republiky v Rakousku

 

MÍSTO KONÁNÍ

Tschechisches Zentrum Wien, Herrengasse 17, 1010 Wien

DATUM

29. 11. 2022

ZAHÁJENÍ 

18:30 hod

PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI

do 28.11. přes email: ccwien@czech.cz

INFORMACE

  ÚT 29. 11. 2022 18:30 Tschechisches Zentrum Wien

  České centrum Vídeň zve všechny zájemce na besedu s názvem „Dvojjazyčnost – v díle, životě a pokusech, které se nezdařily“. Účastníci se mohou těšit na čtení a debaty pěti autorů s českými kořeny, kteří žijí ve Vídni. Akce, pořádaná v rámci Roku vídeňských Čechů a Slováku, se koná v němčině.

  Moderace: Anatol Vitouch

  AUTOŘI

  • Ondřej Cikán se narodil v roce 1985. Vystudoval latinu a starořečtinu. Působí jako autor, překladatel a nakladatel píšící německy i česky. Do němčiny přeložil řadu českých klasiků, například milostný epos Máj Karla Hynka Máchy nebo Krvavý román Josefa Váchala. Nezvalovy básně Edison a Noci inspirovaly Ondřeje Cikána k napsání vlastních pásmových básní, které jsou obsaženy ve sbírce Mein Liebling ist Gewölk. Jeho překlady byly oceněny rakouskými cenami a českými granty. Jeho první román Menandros und Thaïs  vydaný v roce 2011 byl v roce 2016 zfilmován.
  • Rhea Krčmářová se narodila v roce 1975. Je autorkou a transmediální textovou umělkyní. Absolvovala Institut jazykových umění na vídeňské univerzitě die Angewandte. Získala řadu cen a stipendií, např. Literaturpreis Wartholz (Literární cenu Wartholz), Projektstipendium Literatur des BKA (Stipendium na literární projekt BKA), Literar-Mechana Jubiläumsstipendium (Jubilejní stipendium Literar-Mechana) či Buchprämie der Stadt Wien (Knižní cenu města Vídně) za sbírku povídek Böhmen ist der Ozean (Čechy jsou oceán). Rovněž je stipendistkou wiener wortstaetten a Theaterbiennale Wiesbaden. Píše romány, povídky, divadelní texty, libreta, eseje a poezii (mj. na instagram.com/rhea_krcmarova) a experimentuje s transmediálním uměním – videem, výšivkou, performancí (např. s výtvarným duem 4youreye) – a knižním uměním.
  • Milan Ráček se narodil v roce 1943 ve Zlíně. Absolvoval Střední průmyslovou školu leteckou a později Odbornou školu muzeologickou při Národním muzeu v Praze. Po ročním pobytu na biologické stanici Serrahn v Meklenbursku následovaly kratší pracovní pobyty v Olomouci a Šumperku. V důsledku invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa došlo k emigraci do Rakouska. V nepřítomnosti byl odsouzen k 10 měsícům vězení za podvratnou činnost” a “neoprávněný pobyt v zahraničí”. Od roku 1969 pracoval jako asistent Dolnorakouského zemského muzea ve Vídni a v Sankt Pöltenu. V letech 2001-2007 působil jako ředitel galerie současného umění “Ausstellungsbrücke” ve vládní čtvrti Sankt Pöltenu. Je členem rakouského P.E.N. klubu a sdružení autorů PODIUM. Nejprve napsal několik odborných a populárně naučných knih, později se začal věnovat výhradně beletristické tvorbě. Dosud vyšlo 16 knih, z toho šest v nakladatelství Verlag Edition Roesner.
  • Michael Stavarič se narodil v roce 1972 v Brně. Dnes žije ve Vídni jako spisovatel na volné noze, překladatel a vysokoškolský pedagog. Studoval bohemistiku, žurnalistiku a komunikační vědu. Vede literární semináře na univerzitách v Bambergu, Vídni, Mnichově, Praze, Olomouci, Ostravě, Brně, Braunschweigu, Würzburgu, New Yorku atd. Jeho ocenění zahrnují Wissenschaftsbuch des Jahres 2022 (Vědeckou knihu roku 2022), Österreichischer Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur (Rakouskou státní cenu za literaturu pro děti a mládež), Hohenemser Literaturpreis (Literární cenu Hohenems), Literaturpreis Wartholz (Literární cenu Wartholz), Adelbert-von-Chamisso-Preis (Cenu Adalberta von Chamissa) aj.
  • Stanislav Struhar se narodil v roce 1964 v Gottwaldově (v dnešním Zlíně). Kvůli represím ze strany státu uprchl v roce 1988 se svou ženou do Rakouska a byl uznán za uprchlíka. V roce 1994 získal rakouské občanství. Píše prózu a poezii, své knihy vydává v rakouských i zahraničních nakladatelstvích, jeho příspěvky se objevují v literárních časopisech, antologiích, rozhlasových a televizních pořadech. Jeho dílem se zabývá srovnávací jazykověda, literární věda a germanistika – programem AKTION Rakousko – Česká republika byla podpořena vědecká práce na monografii o jeho životě a díle. Získal řadu stipendií, naposledy stipendium na projekt 2022/23 od BMKOES. Od roku 1989 žije s rodinou ve Vídni.

  Čtení můžete sledovat živě i na Youtube Facebooku Českého centra Vídeň.

  cs_CZ