EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V KATEDRÁLE SV. VÍTA V PRAZE

27. dubna 2022

Záštita

Dr. Michael Ludwig, starosta a hejtman Vídně

MÍSTO KONÁNÍ

Katedrála sv. Víta
III. nádvoří 48/2,
119 01 Praha

DATUM

27. 4. 2022

ZAHÁJENÍ BOHOSLUŽBY

10:00 hod

OTEVŘENÍ KATEDRÁLY

9:30 hod

PARTNEŘI

INFORMACE 

Ze srdce Vídně do srdce Prahy

V rámci Jubilejního roku vídeňských Čechů a Slováků navštívili žáci, rodiče a učitelé Školského spolku Komenský Senát Parlamentu České republiky a chrám svatého Víta v Praze

Představte si tři sta lidí – malých, velkých, organizačně zdatných i nervózních, jak se před šestou hodinou ranní scházejí na vídeňském hlavním nádraží. Každý dostane akreditaci v barvách Jubilejního roku 2022 na šňůrce čili lanyard, kterou si zavěsí kolem krku a většina ji skutečně neztratí. Přihlašují se do skupin, ke kterým byli předem přiřazeni, dorážejí poslední a všichni se vydáváme k vlaku. Jako úzké hrdlo působí jezdící schody – než tolik lidí s kufry vyjede na nástupiště, nebude vlak pryč? Nebyl. Dokonce jsme zvládli i situaci, že železniční společnost zapomněla odemknout jeden z vagonů určený pro nás. Nyní si představte 300 lidí před hotelem, do kterého se vstupuje jedněmi otočnými dveřmi, a potřebují se ubytovat. Účastníci potvrdí, že vše fungovalo nad očekávání dobře a rychle, a tak jsme se mohli zavčas vydat do Senátu. Naším oficiálním hostitelem byl předseda Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí Tomáš Czernin (jenž bude ve Vídni hostem besedy Na kus řeči, kterou 14. května pořádají Vídeňské svobodné listy), odpoledního slavnostního setkání se zúčastnila rakouská velvyslankyně v ČR, náměstci ministrů školství a zahraničí, předseda a zástupci Československého ústavu zahraničního a ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Společenská akce se konala v senátní zahradě už jen proto, že ve Valdštejnském paláci nemají místnost, která by takto velkou skupinu pojala. V projevech a zdravicích řečníci zdůrazňovali význam Školského spolku Komenský nejen v rakouské dimenzi, ale i celosvětově: Vídeň je spolu s chorvatským Daruvarem jediným místem na světě, kde lze absolvovat vzdělání v češtině od mateřské školy po maturitu. V závěrečném projevu apeloval starosta Školského spolku Komenský Karel Hanzl na všechny dárce a podporovatele a vyslovil přání, které lze vnímat jako poslání: aby děti a mladiství, kteří teď a tady stojí v sale terreně Valdštejnského paláce a zažívají radost a pocit sounáležitosti, chtěli stejné zážitky dopřát svým dětem a proto se jednou rozhodnou pro školku, obecnou školu či gymnázium Komenského ve Vídni. Jaká by to byla slavnost, kdyby nezazněla hudba a písně v podání školního orchestru a sboru! Bez jejich krásného a nakažlivě radostného projevu by děti z mateřské školy a žáci obecné asi stěží vydrželi naslouchat všem projevům. Yvona Friedlová, Christa Cernajsek a Johannes Langer se shodli, že hudební výkony se od vystoupení k vystoupení zlepšují, což se potvrdilo hned druhý den na ekumenické bohoslužbě v chrámu sv. Víta, kde orchestr a sbor zářily jako klenot. Podařilo se jim vytvořit zážitek, který propojoval duchovní a slavnostní událost s mladistvým nadšením a radostí z harmonie, a to navzdory tomu, že sbor celou bohoslužbu i následnou přednášku o chrámu svatého Víta prostál, protože nás bylo tolik, že jsme spotřebovali všechny židle, kterými chrám svatého Víta disponuje. Na zpáteční cestě jsme zjišťovali, co účastníci vnímali jako přínos a co je napříště třeba zlepšit; ohlasy žáků napříč všemi ročníky byly pozitivní až nadšené, děti litovaly, že už musí domů. Celý zájezd pro děti, doprovázející rodiče a učitele hradil Školský spolek Komenský.

 

FOTOGALERIE Z NÁVŠTĚVY SENÁTU

cs_CZ