INFORMACE

O jubilejním roce 2022

Rok 2022 je jubilejním rokem vídeňských Čechů a Slováků. Navazuje na 150. výročí Školského spolku Komenský, provozovatele vzdělávacích institucí ve Vídni se zaměřením na češtinu a slovenštinu. U příležitosti tohoto jubilea vyšla obsáhlá dvojjazyčná publikace, která mapuje vývoj českého školství ve Vídni od počátků do druhé poloviny 20. století. Myšlenkovým pokračováním knihy je čerstvě zahájený projekt digitalizace audiovizuální historie, jehož záměrem je posbírat, zdigitalizovat a utřídit fotografie a amatérské filmy z vídeňských respektive rakouských soukromých archivů.

Nejdůležitější součástí jubilejního roku je řada kulturních, sportovních, náboženských a společenských akcí. Tak jako se prolínají barvy na jubilejním plakátu, měly by se prolínat zájmové skupiny, které jsou tradičně zaměřené třeba na sport, na kulturní akce, na zájmové činnosti pro děti. Jubilejní rok budeme považovat za úspěšný, jestliže v roce 2022 každý alespoň jednou navštíví nějakou akci poprvé v životě.

Jubilejním rokem si připomínáme, že Češi a Slováci ve Vídni představují významnou komunitu, která se ohlíží za pozoruhodnou minulostí a může se radovat z činorodé mladé generace.

Obrázek: Poprvé v historii vyšly všechny troje české a jedny slovenské vídeňské noviny se shodnou titulní stránkou

O Školském spolku Komenský
Již od roku 1872 je tato dobrovolná organizace neodmyslitelnou součástí české vídeňské menšiny.
Školy Komenský již po dlouhá desetiletí nabízí dětem žijícím ve Vídni výuku nejenom v německém, ale i v českém a od roku 2004 také ve slovenském jazyce. Za 150 let prošly školami Komenský desetitisíce žáků a na výuce a výchově se podílely tisíce učitelů a vychovatelů. Smyslem našeho snažení je uchování tohoto vzácného pokladu i pro příští generace.
cs_CZ