BESEDA „O ĽUDSKOM ŠŤASTÍ“ S MEDIÁLNE ZNÁMYM CHIRURGOM PROFESOROM PAVLOM PAFKOM 

13. júna 2022 

Usporiadateľ

ALUMNI CZ AUSTRIA v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky vo Viedni

Spolok absolvenov českých vysokých škôl žijúcich v Rakúsku

MIESTO KONANIA

Veľvyslanectvo ČR vo Viedni, Penzinger Straße 11-13, 1140 Viedeň

DÁTUM

18. 03. 2022

ZAČIATOK 

18:00 hod

PRIHLASOVANIE NA PODUJATIE

alumniczaustria@gmail.com

PARTNERI

INFORMÁCIE

  Stretnutie so známym českým chirurgom profesorom MUDr. PAVLOM PAFKOM, DrSc. prebehlo na Veľvyslanectve Českej republiky vo Viedni večer 18. marca 2022 ako príspevok nášho spolku k tohtoročnému Roku viedenských Čechov a Slovákov. Akcie sa zúčastnilo sto záujemcov z radov českej a slovenskej krajanskej verejnosti. Za veľvyslanectvo SR ich privítal chargé d'affaires Dr. phil. Jakub Novák a za Alumni-CZ-Austria jeho predseda Ing. Pavol Pachta, CSc.
  Slávnostnú náladu večera navodilo výborné vystúpenie viedenského súboru slovenského folklóru ROZMARÍN. Po ňom sa ujal slova profesor Pavel Pafko, ktorý prehovoril na tému „O ľudskom šťastí“. Múdre slová slávneho lekára boli pre účastníkov večera milým pohladením. Pripomenul nám, čo šťastím je a čo ním nie je alebo byť nemusí, ukázal na relatívnosť tohto pojmu a na to, ako sa pre nás pojem šťastie mení s rokmi nášho života. To všetko podal s vtipom a doplnil zábavnými slidmi. Prednáška ubehla ako voda a pán profesor potom ešte ochotne odpovedal na otázky divákov. Vyslúžil si dlhý potlesk a naše veľmi úprimné poďakovanie!
  Ako vždy pri našich akciách nasledovala networkingová časť večera, kde si mohli účastníci vzájomne pohovoriť a tí, ktorí sa doteraz nepoznali, aj zoznámiť.
  Veľmi sa chceme poďakovať Veľvyslanectvu Českej republiky vo Viedni za spoluprácu pri uskutočnení tejto akcie. Rovnako tak ďakujeme súboru Rozmarín za skvelé vystúpenie. Získať pre našu akciu tak exkluzívneho prednášajúceho, ako je profesor Pavel Pafko, nie je jednoduché. Úprimne ďakujeme členke nášho spolku Ing. Oľge Hroníkovej, ktorá sa o to s vynaložením nemalého úsilia zaslúžila! Ak máte kontakt na zaujímavú osobnosť, ktorá by bola tiež ochotná prísť do Viedne a podeliť sa s nami o svoje znalosti, dajte nám vedieť!
  Foto: Ing. Marie Pachtová, CSc. a Petr R. Mauthner.
  sk_SK