DIVADELNÉ PREDSTAVENIE ORG – DER TALISMAN

9. júna 2022 

Usporiadateľ

ORG – Školský spolok Komenský

MIESTO KONANIA

Sebastianplatz 3,
1030 Viedeň

DÁTUM

09. 06. 2022

ZAČIATOK 

11:00 a 17:00

PARTNERI

INFORMÁCIE

    K 150. výročiu Školského spolku Komenský zahrá 4A dňa 9. júna 2022 o 11:00 a 17:00 hod. v divadle na Sebastianplatz 3 hru „Der Talisman“ od Johanna Nepomuka Nestroya. Protože mal Nestroy vzťah k Morave, čo sa odráža aj v niektorých jeho hrách, (napr. „Železničné svadby alebo Viedeň, Neustadt, Brno“), zvolili sme ho ako dramaturga. V skupinách študenti prečítali šesť Nestroyových hier a potom ich predstavili ostatným skupinám a neskôr si jednu z nich vybrali pre svoje vlastné divadelné predstavenie. Mladí amatérski herci rýchlo naštudovali vtipnú frašku so spevmi a čiastočne v dialekte „Der Talisman“. Za hudobný sprievod školského orchestra a zboru pod vedením Johannesa Langera, Christy Černajsek a Yvony Friedlovej sme veľmi vďační. Ďakujeme aj pánovi školníkovi Martinovi Novotnému za podporu a Školskému spolku Komenský za možnosť využiť priestory divadla.

    FOTOGALÉRIA

    sk_SK