SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ROKU VÍDEŇSKÝCH ČECHŮ A SLOVÁKŮ

26. ledna 2022 

Záštita

Dr. Michael Ludwig, starosta a hejtman Vídně

MÍSTO KONÁNÍ

Velká klubovna ŠSK
Sebastianplatz 3
1030 Wien

DATUM

26. 01. 2022

ZAHÁJENÍ 

17:00 hod

ŘEČNÍCI

Ing. Karel Hanzl

Mag. Pavel Rodt

Dipl. Ing. Vlado Mlynár

Jaromír Šlápota

Dr. phil. Jakub Novák

Martin Pangrác

PARTNEŘI

Jubilejní rok vídeňských Čechů a Slováků zahájen

Ve středu 26. 1. se konaly dvě slavnosti zároveň: Školský spolek Komenský oslavil na den přesně 150. výročí svého založení a zároveň byl zahájen Jubilejní rok vídeňských Čechů a Slováků.

Setkání za účasti představitelů spolků, škol, médií, českého i slovenského velvyslanectví se konalo v české škole na Sebastianplatz, což souvisí také s tím, že školský spolek poskytuje jubilejnímu roku organizační zázemí. V průběhu roku se budou konat akce od sportovních a školních přes náboženské po kulturní a společenské. Páteř jubilejního roku tvoří sedm stěžejních akcí, kterých se zúčastní několik set vídeňských Čechů a Slováků. Jak při zahájení zdůraznil Karel Hanzl, tvoří rok 2022 jedinečnou příležitost prezentovat vídeňské Čechy a Slováky jako početnou a pestrou komunitu, která je schopna pořádat hodnotné akce na prominentních místech.

Všechny spolky a organizátoři se mohou kdykoliv obrátit na organizační tým ŠSK a svou akci do jubilejního roku přihlásit (v těchto minutách právě přibyla letní slavnost na závěr školního roku). Nejdůležitější podmínkou je, aby akce prezentovala českou/slovenskou komunitu a v nejlepším případě komunikovala směrem k rakouské veřejnosti. Pořádající spolky mohou využít pomoc s propagací a organizováním protiepidemiologických opatření, mediální partneři budou průběžně informovat o akcích a projektech.

Jedinou událostí, která se nebude konat ve Vídni, je ekumenická bohoslužba v chrámu svatého Víta v Praze 27. dubna. Pro žáky Komenského škol, doprovodné osoby pro žáky mateřské a obecné školy a pro učitele je tato akce zdarma, ostatní budou hradit organizační příspěvek ve výši 125 eur na osobu, počet míst je omezen.

Každým dnem přibývají informace; najdete je na www.wien-cz-sk.at ve třech jazykových mutacích. V neposlední řadě upozorňujeme firmy na příležitost prezentovat se na všech akcích i v doprovodných mediálních výstupech; informace o sponzorském balíčku poskytuje organizační tým. Informace a kontakt: wien-cz-sk.at

Stěžejní akce budou mediálně nejvíce sledované. České i slovenské spolky se dokážou na veřejnosti působivě prezentovat; bylo by vynikající, kdyby praporečníci a praporečnice mohli doprovázet nejdůležitější akce jubilejního roku. S organizací a technickými záležitostmi rádi pomůžeme. Vyzýváme spolky, které by se mohly zúčastnit s prapory, aby nás kontaktovaly (na: wien-cz-sk.at/kontakt).

Máte zájem se některé z akcí zúčastnit jako publikum? Na sedm stěžejních akcí je třeba se přihlásit předem; počet míst pro návštěvníky je omezený. Pokud se chcete zúčastnit kupříkladu bohoslužby ve Vídni či v Praze, napište nám prosím prostřednictvím kontaktního formuláře na: wien-cz-sk.at/kontakt

Seznam akcí v rámci jubilejního roku bude průběžně doplňován o hodnotné akce, které spolky či organizátoři sdělí organizačnímu týmu. Průběžně aktualizovaný seznam přihlášených akcí najdete na www.wien-cz-sk.at.

cs_CZ