EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V KATEDRÁLE SV. ŠTĚPÁNA VE VÍDNI

10. března 2022

Záštita

Dr. Michael Ludwig, starosta a hejtman Vídně

MÍSTO KONÁNÍ

Stephansdom
Stephansplatz 3
1010 Wien

DATUM

10. 3. 2022

ZAHÁJENÍ BOHOSLUŽBY

10:00 hod

OTEVŘENÍ KATEDRÁLY

8:40 hod

PARTNEŘI

UKÁZKY PÍSNÍ

VIDEA Z PŘÍPRAV

INFORMACE

Živoucí česko-slovenská komunita rozezvučela chrám sv. Štěpána ve Vídni

První klíčová akce Jubilejního roku byla velkolepou prezentací českého a slovenského života ve Vídni. Akce se zúčastnilo více než 700 hostů.

Ve čtvrtek 10. března v 10 hodin se rozezněly zvony ve vídeňském chrámu sv. Štěpána a zahájily tak slavnou trojjazyčnou ekumenickou bohoslužbu. Už vstup duchovenstva byl impozantní: špalírem krojovaných dětí mezi zcela zaplněnými lavicemi nejprve prošli praporečníci s historickými vyšívanými vlajkami a za nimi kráčelo pět duchovních. Slavnostní bohoslužbu doprovázel školní orchestr se sborem, a hudba se nesla plně obsazeným chrámem až k nejposlednějším řadám. Hostitelem akce a zároveň reprezentantem chrámu sv. Štěpána byl generální vikář Krasa, jehož příjmení ne náhodou působí českým dojmem: přivítal všechny pečlivě připravenou zdravicí v češtině, zmínil své rodinné kořeny sahající do tehdejšího Československa a vyjádřil radost, že se tato bohoslužba koná v nejvýznamnějším chrámu Rakouska. Během písně laudato sii děti přinesly k oltáři květiny, které pak v pestré kytici zářily před ambonem. To už do oltářního prostoru vstupovali žáci a žákyně, aby střídavě v češtině, slovenštině a němčině přednášeli citáty Jana Amose Komenského. U oltáře školu viditelně reprezentovala také mozaika, která zdálky připomínala pestrou a veselou mantru: ve skutečnosti sestává z bezpočtu kreslených a malovaných výtvorů žáků Komenského škol. Žalm i čtení zazněly ve všech třech jazycích z úst učitelek náboženství, a mezizpěvem byla další píseň z Taizé, ke které se připojil celý kostel. Následoval nebývalý obraz: Evangelická farářka Anna Kampl přichází s pastýřskou holí a promlouvá česky. Pak si nasazuje obří modré brýle a generální vikář Nikolaus Krasa jí klade otázku, co skrze tyto brýle vidí. Odpověď mu nepřipadá vyčerpávající, a tak si sám nasazuje neméně přehnané žluté brýle a sděluje, co vidí on. Opět se jedná o neúplný obraz, a tak Anna Kampl doplňuje pohled na o další úhel. Nakonec se shodnou na tom, že vnímají nikoliv gotickou stavbu a zástupy respirátorů, ale jednotlivé lidské bytosti se všemi jejich pohnutkami, tužbami a obavami. Tento ekumenický dialog, kteří možná ne všichni rozpoznali jako kázání, uzavírá Lumír krásně přednesenou skladbou Petra Ebena. Promyšlené přímluvy přednášeli opět žáci školy Komenského a následoval Otčenáš celebrovaný česky páterem Václavem Sládkem. Společenství pozdravili „z vyšších míst“ za katolickou církev světící biskup Franz Scharl a za evangelickou církev nejvyšší představitel vídeňské diecéze superintendent Matthias Geist. Poděkování jménem Školského spolku Komenský nedříve česky, pak německy s nepřeslechnutelným dojetím pronesl Karel Hanzl a předal zodpovědným aktérům děkovné listiny; tu nejzaslouženější si odnesl Erwin Boff, který během příprav i při bohoslužbě dirigoval „nás všechny amatéry“, jak se vyjádřil Karel Hanzl, spolehlivě a nenápadně, jak se na hlavního ceremoniáře patří. Chrám svatého Štěpána jen zřídka zažívá mše, při kterých by se tolik a tak nadšeně tleskalo jako při trojjazyčné ekumenické bohoslužbě v rámci Jubilejního roku vídeňských Čechů a Slováků.

Program s písněmi a notami ke stažení ZDE 

FOTOGALERIE

cs_CZ